| Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim

      Ana-Sayfa  

4077 Sayılı
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kapıdan Satışlarda Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü

Madde 9- Kapıdan satış sözleşmelerinde, sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış aşağıdaki ibare yer almak zorundadır: Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kapıdan satıcı tüketiciye 16 punto olarak tanzim edilmiş
cayma bildirim taahhütnamesi
vermek zorundadır.


Malın ve sözleşmenin tüketiciye verildiğinin ispatı satıcının yükümlülüğündedir.

Bunlara uymayan satıcılar dolandırıcılık suçu işlediğinden Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Malın veya hizmetin teslim süresi 12 ayı, konutlarda 30 ayı aşamaz.

Tüketici ödemelerini bitirdikten sonra malın/hizmetin ifası en geç
1 ay içinde yapılmak zorundadır.

Sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı, kredi veren müteselsilen sorumludur.

Kaynak: Resmi Gazete, 14 Mart 2003   

Tüketici Kanunu'na dönüş 
  | Tüketiciler Birliği | Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim      Her hakkı saklıdır. 2009 Tüketiciler Birliği

Uygulama: Mustafa SERPEK

Hosting Hizmeti Datafon İletişim A.Ş. tarafından sağlanmaktadır