| Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim

      Ana-Sayfa Haberler Kredi Kart Aidatında Yargıtay da, Tüketiciyi Haklı Buldu  
Kredi Kart Aidatında Yargıtay da, Tüketiciyi Haklı Buldu
Kategori: Yargı Kararları Yazdr Yazdr

   Bankaların tüketicilerden aldığı kredi kart aidatlarının hukuksuzluğu, Yargıtay tarafından da onaylandı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi kart aidatına itiraz eden tüketiciyi haklı buldu. Tüketici Zekiye Özen’in, Garanti Bankası tarafından kendisinden alınan kredi kart kullanım ücretinin haksız olduğu gerekçesiyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yaptığı başvuru lehine sonuçlandı ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciden haksız olarak alınan kredi kart yıllık ücretinin tüketiciye iadesine karar verdi.

 

   

Bankaların tüketicilerden aldığı kredi kart aidatlarının hukuksuzluğu, Yargıtay tarafından da onaylandı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi kart aidatına itiraz eden tüketiciyi haklı buldu.
 
Tüketici Zekiye Özen’in, Garanti Bankası tarafından kendisinden alınan kredi kart kullanım ücretinin haksız olduğu gerekçesiyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yaptığı başvuru lehine sonuçlandı ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciden haksız olarak alınan kredi kart yıllık ücretinin tüketiciye iadesine karar verdi.
 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun öngördüğü hakkı kullanarak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına karşı İzmir 1. Tüketici Mahkemesi’ne itirazda bulunan Garanti Bankası’nın açtığı dava, kararın doğru olduğu gerekçesi ile kesin olarak reddedildi.

 
Tüketici Mahkemesi tarafından verilen kesin nitelikteki karar, olağanüstü kanun yollarından biri olan kanun yararına bozulması talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edildi. Temyiz başvurusu üzerine önüne gelen dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Mahkeme kararındaki hukuki hükümler, yani tüketicinin kredi kart yıllık ücretinin iadesine ilişkin talebinin haklı olduğuna ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla davada davalı konumunda olan tüketiciyi temsil eden avukatı için avukatlık ücreti ödenmesi gerektiği gerekçesi ile yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.
 
Sonuç: Kazanan tüketici oldu.
 

Siz de, haksız olarak alınan kredi kart yıllık ücretinin iadesi için başvuruları yapabilir ve haksız alınan paranın iadesini sağlayabilirsiniz. Başvurunuzda izleyeceğiniz yöntem ve kullanacağınız dilekçeler için lütfen tıklayınız:

6 Haziran 2008 CUMA
Resmî Gazete

Sayı : 26898

YARGITAY KARARI
             Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
             Esas No                   : 2007/15957
             Karar No                : 2008/5726
             Mahkemesi            : İzmir 1. Tüketici Mahkemesi

             Tarihi                     : 7/6/2007

             Numarası               : 2007/128-2007/285
             Davacı                     : T. Garanti Bankası A.Ş. vekili avukat Nilgün Şeker
             Davalı                     : Zekiye Özen İnci vekili avukat Ünal Uslu
             Taraflar arasındaki Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
             Davacı, davalı kredi kartı sahibinin müracaatı ile Tüketici Hakem Heyetince yıllık kart kullanım ücretinin alınması işleminin iptali ile tüketici davalıya iadesine karar verildiğini, kararın kredi kartı sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürerek, 12/3/2007 tarihli hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

             Davalı, davanın reddini dilemiştir.

             Mahkemece, davanın reddine kesin olarak karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10/12/2007 tarih ve 2007/250925 sayılı tebliğnamesi ile HUMK. 427/6 maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.
             Mahkemece davanın reddine karar verildikten sonra, davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına hükmedilmiştir. Avukatlık ücreti HMUK’nun 423/6 maddesine göre yargılama giderlerinden olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun’da vekalet ücreti alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davalı bu davada kendisine vekil ile temsil ettirdiğine ve mahkemece de, davanın reddine karar verildiğine göre, reddedilen tutar üzerinden, davalı lehine karar tarihininde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarife’si gereğince, 200,00 YTL. vekalet ücretinin takdiri gerekir. Davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile İzmir 1. Tüketici Mahkemesi’nin 2007/128-285 sayılı ve 7/6/2007 tarihli kararının hukuki sonuçları saklı kalmak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 28/2/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 14.06.2008

Yorumlari Oku

 

Daha once yorum yapilmadi. once siz gorusunuzu bildirin.

 

Yorum Yaz
Sizde yorumunuzu belirtin yayinlansin. Duyarsiz kalmayalim.
Adiniz
E-postaniz
Lutfen yorumlarinizi insana saygi çerçevesinde yapiniz. içeriginde kufur ve asagilama bulunan yorumlar yayinlanmayacaktir.
Baslik *
Yorumunuz *  
Puan verin
 
Arkadasina Gonder
Haberi arkadaslariniza gondererek onlarinda konudan haberdar olmalarini saglayabilirsiniz.
Adiniz
E-postaniz
   
Arkadasiniz *
E-postasi *
 
 
 
 


 
  | Tüketiciler Birliği | Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim      Her hakkı saklıdır. 2009 Tüketiciler Birliği

Uygulama: Mustafa SERPEK

Hosting Hizmeti Datafon İletişim A.Ş. tarafından sağlanmaktadır