| Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim

      Ana-Sayfa Haberler Tüketici Sorunları Hakem Heyeti dilekçemi kabul etmedi  
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti dilekçemi kabul etmedi
Kategori: Günün Şikayeti Yazdr Yazdr

   Şikayet konusu şu: 20/01/2010 tarihinde (bugün) Bahçelievler Kaymaklığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne bir bankanın hesap işletim ücretine dair dilekçe ile başvurdum.görevli arkadaş bu sorunla uğraşmamak için o kadar direndi ki , bir iki azarlar gibi belge istedi sonra tebligat adresim işyerimin bulunduğu Beşiktaş olunca, “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği” başvuru şartlarında herhangi bir madde olmamasına rağmen ikametgah belgesi olmadan işlem yapmayacağını beyan edip başvurumu masanın bir köşesine fırlattı. ayrıca bu talebe itirazlarımı aynı dairede çalışan diğer çalışanlardan küfür/hakaret/aşağılama şeklinde karşılandığını belirtmek isterim. Sizden –malumunuz bireysel çabam dilekçemi kurtarmaya yetmeyebilir- bu haksız uygulamada bana destek olmanızı talep ediyorum.

 

   

 

Sayın Hasan  ERSİN,

Öncelikle belirtmeliyiz ki; bizler mağdur tüketicilere karşılıksız olarak yasal haklarını gösteren ve örgütlü yapımızla destek sağlamaya çalışan ve toplumsal tüketici hak ihlallerinde kamuoyu oluşturan, gerektiğinde yargı mercileri nezdinde dava açarak mücadele veren, tam bağımsız bir sivil toplum oluşumuyuz. Ayrıca, muhtelif kaymakamlıklardaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’nde de tüketiciyi temsil görevini yapmaktayız. Hiçbir kişi veya kurumdan maddi ve manevi destek almamaktayız. Fikir, insan gücü ve maddi imkânlarımız sadece gönüllülerimizce sağlanmaktadır. Yasal olarak her hangi bir yaptırım imkânımız da bulunmamaktadır. Size ilk önerimiz gelişmeleri mümkün olduğu kadar belgeye bağlamanız, yani yazılı hale getirmenizdir. Dikkat etmeniz gereken en önemli unsur, iletişiminizi faks, iadeli/taahhütlü mektup, elektronik posta, vb. (kanıtlanabilir) yöntemlerle gerçekleştirmenizdir. Çünkü yargı sürecinde sözler anlam ifade etmemektedirler. Hak arama mücadelenizde de asla yılgınlığa düşmemelisiniz.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, birer mahkeme niteliğinde çalışan kurum değillerdir ama kanunla oluşturulmuş çerçevede kamusal görev yapmaktadırlar. Anayasada güvence altına alınan dilekçe hakkını gözetmek zorundadırlar. Tüketici, kanuna göre kendi ikametgahında dava açabilmektedir. Hakem Heyeti, beyan edilen ikametgahla bağlı olarak işlem yapmak zorundadır. Dilekçeyi kabul etmemeleri, tüketicinin anayasal hakkını işgal etmesi demek olup, üstelik hakarette bulunmaları apaçık suç işlemeleri demektir. Bu durumda Anayasanın 36, 74, 137 maddelerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 121. maddesine ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa açıkça muhalefet suçu nedeniyle kanıtlarınızla birlikte  İkamet ettiğiniz il veya ilçenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurabilirsiniz.Diğer yandan belirtmeliyiz ki, kart aidatı ve hesap işletim ücreti toptan kaldırılmadı henüz ne yazık ki. Sadece dava eden tüketicileri kapsıyor yargı kararları. Bu konuda binlerce de tüketici lehine verilmiş yargı kararı mevcuttur. Bankaların 2009 Haziran ayında kredi kartından aidat alınması hakkında yasaya hüküm eklenmesi için yaptıkları çalışmalar, tüketici örgütlerinin tepkisi ile TBMM'de yasa metninden çıkarılarak, yasa dışı kalmıştır. Üstelik 27 Haziran tarihinde T.C.Resmi Gazete'sinde yayınlanan Yargıtay ilamı ile de kredi kart aidatının sözleşmede yer alsa dahi "Haksız şart" oluşturduğundan alınamayacağına hükmedilmiştir. 

Ayrıca, bankanın tek taraflı sözleşme yapması da hukuka aykırıdır. Kaldı ki, banka sözleşmeleri önceden matbaalarda hazırlatılmış "Standart Sözleşme"  olduğundan Tüketici Kanunu'nun 6. maddesine göre içerdiği tüketici aleyhine hükümler geçersizdir. Web sitemizde ne yapılması gerektiği ve dilekçe örneği mevcuttur. Linke tıklayıp bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.
http://www.tuketiciler.org:80/?com=files.read&ID=11&pID=115

 

Ancak, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin başvuruyu inceleyip, karara bağlayabilmesi için o ihtilafı değerlendirmeye yetkisi ve görevi olduğuna kanaat getirmesi gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Çünkü Yasa'ya göre satıcının veya tüketicinin ikametgahının o ilçe sınırları içinde bulunması zorunludur. TSHH Yönetmeliği'nde bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki hüküm mevcuttur.

Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi Madde 21- Hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

Dolayısıyla kendilerine sunulan belgedeki adres ciddi bir karine teşkil ettiğinden, heyetin ikametgahın kendi bölgelerinde olduğunun kanıtlanmasını istemesi de yadırganmamalıdır. Buna rağmen dilekçeyi almamaları yine de suç teşkil etmektedir. İkamet belgesi sunulmadığı takdirde ise dilekçeyi alıp; "ikamet adresinin bölgemizde olduğu kanıtlanmadığından ve sunulan belgeye göre ait olduğu kaymakamlık  Beşiktaş görüldüğünden, görevli Beşiktaş Kaymakamlığı'na tevdii edildi..." denilmesi uygun olurdu. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 5. Maddesinin son fıkrası aşağıdaki hükmü amirdir;

Hakem Heyetlerinin Kuruluşu ve Görev Alanı
      Madde 5 —
 Hakem heyetleri; görev, yetki veya çalışma kapsamı dışında kalan başvuruları doğrudan ilgili kuruluşlara veya hakem heyetlerine intikal ettirir.

Ancak bir diğer hususu da yaşamın gerçeği olarak belirtmekte yarar vardır. Bahçelievler ilçesi kararlarına itirazlar Bakırköy Tüketici Mahkemesi yetki alanındadır. Banka da Hakem Heyeti kararına itirazını bu mahkemeye yapacaktır. Ne yazık ki, Bakırköy'deki Tüketici Mahkemesi de gelen itirazları bankalar lehine sonuçlandırmakta ve bu karara itiraz yolu da bulunmamaktadır. O nedenle, yaşadığınız tatsız olay "Her şerde bir hayır vardır." özdeyişinde olduğu gibi umarız sizin için hayırlı sonuç verecektir. Başvurunuzu Beşiktaş Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne yapmanızı öneriyoruz. Beşiktaş TSHH'nin genellikle tüketici lehine karar verdiğini ve itiraz halinde de Levent'teki adliyede bulunan 4 adet tüketici mahkemesi'nde itirazın değerlendirildiğini ifade etmeliyiz. Bu mahkemeler de çoğunlukla TSHH kararını onayladığından, bankalar alınan karara itiraz bile etmemekte, tüketicinin kartını yeni bir hukuksuzluk örneği sergileyerek, kullanıma kapatmaktadırlar. Bu durumda ise yeniden hukuksal bir mücadele başlatmak durumunda kalacak ve kartın kullanıma açtırılması ve tazminata hükmedilmesi için yeni bir mücadele başlatmanız gerekecektir. Fakat ilk paragrafda da belirtmiş olduğumuz gibi hak arama mücadelesinde asla yılgınlığa düşmemelisiniz.

 Hakem Heyeti kararları 2010 yılı için 938.75 TL’ne kadar mahkeme ilamı hükmünde olup, icra kabiliyetine haizdir. Hakem Heyeti kararını doğru bulmayan taraf, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde en yakındaki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir. TSHH kararına karşı yapılan itiraz neticesinde alınan Tüketici Mahkemesi kararları kesindir. Ancak, sadece Tüketici Mahkemesinde davayı kaybeden tarafın, mahkeme masrafı ve karşı tarafa avukat ücreti ödemesi söz konusu olabilir. Ayrıca, bu müracaatlar ücretsizdir. Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi 2008/2982 Karar no.lu, 3 Mart 2008 tarihli ilamı ve 2008/4345 Karar no.lu 2 Mayıs 2008 tarihli ilamları ile Tüketicinin haklılığını bir kez daha kanıtlamıştır

Derneğimizin Sorumluluğu :

Not: Başvuru Merkezi’miz tarafından yukarıda verilen bilgiler tavsiye niteliğindedir. Her hangi bir yargı kararı niteliğinde olmadığı ve yetkili makamların bu konudaki kararlarında bir standart bulunmadığı için farklı sonuçlar alınması durumunda derneğimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Dernek faaliyetlerimiz ve girişimlerimiz hakkında bilgilendirilmeyi arzu ediyorsanız şayet, recepdogrubakar@tuketiciler.org ve bilgi@tuketiciler.org adreslerine bu talebinizi bildirmenizi öneriyoruz. 

Dernek çalışmalarımıza katkı için;

Üye olmak istiyorsanız: http://www.tuketiciler.org/?com=member.form

Bağışta bulunmak istiyorsanız: 212.567 97 44 veya tuketici@tuketiciler.org

Saygılarımızla,

Gülşah Ay

Tüketiciler Birliği

Başvuru Merkezi

 

 21.01.2010

ilgili Haberler

 

Bu haber ile ilgili iliskili haber bulunmamaktadir.

 

Yorumlari Oku
tüketici haklarına
şikayetim yataştan koltuk aldım tamir yapıldı ama şikayetlerim giderilmedi .bahçelievler tüketici haklarına baş vurdum. yenisiyle degişme kararı çıktı. şimdide tüketici hakları
Yazan: gulten saka
Tarih: 17.09.2012 11:30:38
resmi mi gayri resmiyetlik mi ?
Hukuki bir alankonu üzerinden metin yazıp ilgili konu hakkında neler olması,neler yapılması gerektiği gibi şeyleri tartıştıkdan sonra yazınızda, olmadı hiç bişey yapamadık bu böyle ma
Yazan: atalay
Tarih: 26.08.2011 18:06:23
Adres
Sayın Tüketicimiz; Öncelikle şikayetinizi bildirdiğiniz için, haklarınızın peşinde olduğunuz için size teşekkür ederim. Ancak bu noktada önemle belirtmek isterim ki -
Yazan: Osman Serkan Topçu
Tarih: 05.04.2011 17:55:19
Sn. kurtuluş
http:www.tuketiciler.org?comsikayet.formu verdiğim linkteki şikayet formunu doldurursanız Tüketiciler Birliği Başvuru Merkezi yetkilileri size yazılı cevap verecekler.
Yazan: Recep
Tarih: 10.03.2011 23:52:29
cep telefonu arızası
geçen yıl TRİDENT MB 1100 CEP TELEFONU ALDIM GARANTİ SÜRESİ DOLMAN AYNI YERLERDEN 3 DEFA DIR ARZALANIYOR ŞUAN YİNE AYNI YERLER DEN ARZALI GARANTİ BELGEM VE TAMİR SERVİS FİŞLERİDE VAR BAGC
Yazan: kurtuluş
Tarih: 10.03.2011 17:33:20
Tum Yorumlari Oku
Yorum Yaz
Sizde yorumunuzu belirtin yayinlansin. Duyarsiz kalmayalim.
Adiniz
E-postaniz
Lutfen yorumlarinizi insana saygi çerçevesinde yapiniz. içeriginde kufur ve asagilama bulunan yorumlar yayinlanmayacaktir.
Baslik *
Yorumunuz *  
Puan verin
 
Arkadasina Gonder
Haberi arkadaslariniza gondererek onlarinda konudan haberdar olmalarini saglayabilirsiniz.
Adiniz
E-postaniz
   
Arkadasiniz *
E-postasi *
 
 
 
 


 
  | Tüketiciler Birliği | Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim      Her hakkı saklıdır. 2009 Tüketiciler Birliği

Uygulama: Mustafa SERPEK

Hosting Hizmeti Datafon İletişim A.Ş. tarafından sağlanmaktadır